Mæhlum Gard | Sjoavegen 500 | 2670 OTTA | Norge | Mob: +47 97714187 | Email
»VELKOMNE til gards!
»MÆHLUM og historia vår - i et 400-års nøtteskall
»Turisme - bondegardsferie og hytter i dal og på fjell
»PRISER - Gardsturisme
»Om geografi og om "mangslungne linker"!
»Om Mæhlumsfossen og Stabbursklokka i tårnet
»En aktiv gard og et like spennende nærmiljjø
»Jakt og fiske i området Servicelinker/regelverk
»VILLMARKSPRODUKTER
»PRISER - Priseksempler Villmarksproduktene
»BILDEalbumet er 3-delt: Garden-sætrer-trevarer

Krongods 1594 - Mæhlum Gard idag

Tidlig vår i Bredebygden - der Gudbrandsdalslågen er på sitt bredeste og mest har form av en innsjø. (Mæhlum er markert med en ring.)
Frå "Øydegard" via "Krongods" til - dagens Mæhlum Gard:

FOR DRØYE 400 ÅR SIDEN ble det i NorddalsArkivet innført med penn og blekk at "Mælum i Sels Annex", dengang kalt et Krongods, altså jordvei i "København-Kongens eie", det skulle skylddeles.
Skylda/skatten til Kongen ble satt til "2 huder lik 24 skinn - foring 1 mark, visøre 2 skinn, ledning 4 album". Som en slags bygningsskatt nøyde Akershus Amt seg med bekjedne 1 ort.
Det var dengang da - i året 1594, og Dag Mælum(Melem) blir den første brukeren vi kjenner til på garden. Men det var nok noen der, før Dag.

Under mer enn 410 år har vel skatter og avgifter steget litt - og mange har de blitt. Ja, mange har de også blitt, brukerne i slektsleddene etter denne Dag i 1594. Og han ville vel både stirret, stusset og holdt an gampen hvis han idag red inn på tunet på Mæhlum og fikk satt sine øyne på dagens "Status presens" - biler, traktorer, kanskje en skurtresker eller andre maskiner i brummende virke. Ville han snudd, eller ville han ladd muskedunderen sin, siktet og skutt? Eller spurt - Hvor er den kvasseste ljåen min?

Og vi spør oss om han kanskje deltok i slaget i Kringom den 26. august 1612, 18 år år senere. Var han en av bøndene som sammen med gubber og unggutter i lokalfylkinga nedkjempet de svensk-innleiede og relativt velutstyrte skotske soldatene som ifølge historiske overleveringer tapte for -ifølge historiske overleveringer - bukkehorn-tonene fra PillarGuri og overraskelsesangrepet fra denne fargerike bondehæren?
Kjente gamle Dag Melem den sagnomsuste PillarGuri? Om dette sier NorddalsArkivet intet, og vi skulle gjerne visst mer om denne Gammel-Dag!

Heldigvis vet vi atskillig mer om en annen og i tid nyere GURI - Guri Mæhlum (f.1904 - d.1993). Guri kom til gards i 1934 som gardkjerring - gift med Ola Mæhlum (f.1905 - d.1945). Ble vidgjeten som dugandes gardkjerring og turistvert, men også som mor for 4 barn (5/Anna døde som barn i 1944) som baby.) Guri ble i tur og orden Beste-Mor til 9 og Oldemor til et stadig økende antall etterkommere. En i bygden godt respektert, og av alle etterkommere elsket. Guri var liten, med hadde store og åpne og varme armer - slik bl.a. en hel boksamling av dagbøker og gjestebøker forteller om.

Men nå - NÅ får vi gå tilbake - snaue tusen-1000 år tilbake i tiden:

Snorre (Sturlason) forteller om en storhending som dreier seg om både Kriging og Kristning. Året er 1021.

Dengang som nå valgte de fleste som var på reise mellom Nidaros og hovedstaden å fare gjennom Gudbrandsdalen og dermed også gjennom Bredebygden. Gjennom Gudbrands Dal.
Så også Hellig-Olav på sin kristningsferd sørover fra Nidaros. Dalens mektigste mann, Dale-Gudbrand, med sete på Hundorp, sendte sin sønn med en 700-manns bondefylking nordover for å tukte denne kristningskongen. På Breden(Breidi), som er nabogarden til Mæhlum, braket de sammen i en kort trefning. Det ble Dale-Gudbrand og hans bondehær som ble tuktet - til den rette kristentro. Siden dengang ble Baksida - Bredebygda - et kristnet folkeferd. Sammen med resten av folkene i Dalenes Dal. Ifølge Snorre.

Men så går vi opp igjen i tiden - til 1594 og leser at etter Dag kom karer, veidefolk og brukere som Ingebrigt og Sjugurd, der kom også en Nils og en Erik og flere, og der kom også gardkjerringer med sterke navn som Marit, Ymbjør og Torø - som satte spor. Og så kom det et eierskifte.

År 1752 finner vi Ola Olsson Melum og Jerken Christensdotter Åsårn som brukere på Mæhlum. En annen Ole Olsen sitter iflg bøkene i 1801 sammen med sin fru Karen Pedersdatter med garden.

Men her og nå er det kanskje tid for å stige ned fra historiens skuldre via ridesalens stigbøyler og komme ned på jorda - til nyere tider:

Når gjester nå kommer til gards kan 3-generasjonsfamilien vise rundt og fortelle mer om Mæhlum og livet her under siste 100 årene, under Christian og Anna, Ivar, og Ola og Guri.

Dagens besteforeldre Gudrun og Kolbjørn Mæhlum, og dagens brukere og vertskap Herdis og Einar, tar imot. Einar og Herdis blir også dine omvisere på det 3-delte bildegalleriet med rundt 100 bilder - fra inne og ute - fra sætrer og mangt annet.

Eldstesønn og odelsgutt Erik og lillebror Hans Christian utgjør neste generasjon, så historien, den fortsetter nok, den.

Den vakre Bredebygden og lokalhistoria beskrives av en dedikert trio bestående av Aud Sandbu, Hans-Olav Hansen-Møller og Ola Bu. Med deres tillatelse linker vi dit, og - inspirert av innholdet - sier vi:
Vælbekomme og vælkomne til Mæhlum Gard i Bygdenes Bygd i Dalenes Dal!

Mer om tidlig historie fra Gammel-Dag og opp i tiden her
2002 © www.ranch1.no / e-maelum@online.no