Mæhlum Gard | Sjoavegen 500 | 2670 OTTA | Norge | Mob: +47 97714187 | Email
»VELKOMNE til gards!
»MÆHLUM og historia vår - i et 400-års nøtteskall
»Turisme - bondegardsferie og hytter i dal og på fjell
»PRISER - Gardsturisme
»Om geografi og om "mangslungne linker"!
»Om Mæhlumsfossen og Stabbursklokka i tårnet
»En aktiv gard og et like spennende nærmiljjø
»Jakt og fiske i området Servicelinker/regelverk
»VILLMARKSPRODUKTER
»PRISER - Priseksempler Villmarksproduktene
»BILDEalbumet er 3-delt: Garden-sætrer-trevarer

Mæhlumsfossen, matklokka og nærområdet

Mæhlumsfossen, springer den ut av blåsvarte berget?
Inntunet på Mæhlum - med nyresturert klokketårn og sen evigvarende fossen i bakgrunnen.
Mæhlumsfossen er navnet på den høythengende fossen som ser ut som den kommer rett ut av "blå-svarte" berget.
Man ser den på lang avstand oppe i bergsiden litt sør for hovedbølet på Mæhlum. Gode synlig er også det over 100 år gamle, løkformede og nyrestaurerte klokketårnet på stabburet på garden. Tårnet huser matklokka, "Støbt af Schmidt - Christiania 1824".
Se flere og større (nær)bilder i bildegalleri 1, og les og lær gjerne mer om Norges berømte og eneste gjenværende kvalitets-klokkestøberi, nemlig Olsen Nauen her.
Hvis du har høyttalere tilkoblet pc"en og skrur de på nå, gjerne litt høyt, kan du besøke dette østerrikske kokketøperiet og høre klokkene i forskjellige utgaver "klinge".

Mæhlumsfossen og matklokka utgjør hver på sine vis, og sammen, et landemerke som gjør det lett å forklare tilreisende hvor garden ligger.

Mæhlumsfossen og åa danner skillet mellom gardene Gammel-Sandbu og Mæhlum. Under senhøst/vintertid bygger det seg opp ti-talls tonn is her, og klumpene henger der til langt utpå våren. Enkelte år løsner og ramler store isblokker nedover, men de har visstnok aldri skadet de gamle og uerstattelige kvernhusene som tilhører Gammel-Sandbu. Her er kvernhus og korntørke og de fleste andre av de nødvendige installasjoner for en gards- og bygdekvern; godt tatt vare på av Sandbufolket - som den eldste og best bevarte kverna i Bredebygden og vel også i mils omkrets.

Det er sagt at Mæhlumsfossen på laveste vannføring (ikke tilfrosset) kunne gi en håndfull kW - mens den i andre deler av året nok kunne forsyne halve bygda. Men ingen andre enn bygdefolket og besøkende og noen andre observatører har fått ta for seg av naturperlen, og da bare med øyne og ører og som vannforsyning. Og iblant en frisk dusj - det er nok å være tett inntil i litt vinddrag.

Fossevannet kommer nok ikke ut av blåsvarte berget, nei. Det kommer fra det store platået på mange kvadratkilometre innenfor - et nokså uberørt og spennende triangel mellom Gudbrandsdalen, Heidalen og Ottadalen.
Det hører med i topografien at det også er et par mindre fosser på nabogården Sandbu - under snøsmeltingen og lange og tung nedbørsperioder.

Oppe på platået - ved Bu-sætrene ligger myrer og noen trivelige småvann (som riktignok bunnfryser om vinteren), og her er elg, rådyr, gaupe, rev og også mange flyvende fauna-medlemmer. Floraen er også rik.

I retning Otta finner du den synske Marcello Haugens hytte - ved Pillarguritoppen. Tenk deg at du står der Pillarguri sto, og ser noen hundre veltrente skotske soldater komme marsjerende, denne berømte 26. august år 1612.

Mye er skrevet om Skottetoget og slaget, sikkert nok ispedd rikelig med sagn og myter. Oberst H. Angell mener i sin bok (1912) at Slaget i Kringom måtte sies å være blant de mest intelligent planlagte militærbragder inntil da. Om detaljer i dette vil det sikkert fortsatt strides - kanskje inn i de neste 400 årene. Men i år 2012 blir det nok en stor skotsk-norsk 400-årsmarkering, slik det sist var i 1962.
Mer om Sinclair, skottene og oberst Angells bok her...

Og mer om Marcello Haugen her...

På sommerføre er det bratt bilvei opp til Bu-sætrene; om vinteren er det best med ski. Her møter man få om noen mennesker, men høyeste fjelltoppen Svartkampen venter deg der den ruver med sine 1361 moh. Og nabotoppene er like flotte å besøke. Spaserturen ned på sommertid er grei, mens nedkjøring på ski krever både ploging og endel skiferdigheter. Til gjengjeld har man fått med seg et vakkert sommer- eller vintereventyr. God tur til både Busetrene, Svartkampen, Marcello Haugens hytte og Pillarguritoppen!

Reven sa om rognebærene: "Høyt henger de og sure er de!". Om Mæhlumsfossen kan man si: Høyt henger den og vakker er den!
I gamle dager var fossen altså også nyttig - den dro runde møllesteiner rundt slik at korn ble til mjøl, mjøl ble til brød. Og brødet fødde mange, både i bygda og dertil bygdas egne historiesamlere og -fortellere.
2002 © www.ranch1.no / e-maelum@online.no